Kazimierz Paprocki

1. System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych zespołów w danej kategorii.

2. Każda kategoria wiekowa zostanie podzielona na  grupy eliminacyjne. 

3. Mecze eliminacyjne zostaną rozegrane systemem „każdy z każdym”.

4. Zespoły ,które zajmą I i II miejsce w grupach eliminacyjnych przechodzą  do drugiej fazy rozgrywek gdzie walczą o zwycięstwo w danej kategorii  systemem pucharowym.

5. Harmonogram rozgrywek zostanie wywieszony w holu SP Nr 35 na Os. Wł. Łokietka 104 w dniu 23.05.2019 oraz na stronach: www.sp35.pl,  http://www.streetball.pomagamtobie.pl

Poza kategoriami wiekowymi nie obowiązują żadne ograniczenia startu.

6. Opiekun lub kapitan jest zobowiązany pod rygorem dyskwalifikacji drużyny do podania prawdziwych danych uczestników turnieju.

           - Skład drużyny można zmienić wyłącznie  przed pierwszym meczem zespołu. Po rozegraniu pierwszego meczu nie wolno dokonywać żadnych zmian w składzie zespołu.

7. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w trakcie trwania rozgrywek. Obowiązek ubezpieczenia zgodnie z art. 52 Ustawy o Kulturze Fizycznej
z dnia 19.01.1996 r. spoczywa na uczestnikach turnieju

8.  NAGRODY:

Dla trzech pierwszych zespołów w każdej kategorii przewidziano :

- medale,

- dyplomy,

- nagrody rzeczowe,

 

Zawodnik ma prawo do gry w jednym zespole w określonej kategorii  

Każdy zawodnik powinien posiadać dokument tożsamości i okazać go na wezwanie organizatora             

Tel. inform. +48 790 606 024

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych